Tipuri de Firme în România

În acest articol vom vorbi despre ce tipuri de firme există în România:

 • care sunt cele mai cunoscute tipuri de firmă
 • tipuri de firmă rare și mai puțin cunoscute

 

Ce tipuri de firme există în România – cele mai cunoscute

Tipuri de firme in Romania

Cele mai cunoscute tipuri de firme din România sunt:

 • PFA – Persoană fizică autorizată
 • II – Întreprindere individuală
 • IF – Întreprindere familială
 • SRL – Societate cu răspundere limitată
 • SRL-D – Societate cu răspundere limitată – debutant
 • SA – Societate pe acțiuni
 • ONG, Asociații și Fundații – organizații non-profit

Despre aceste tipuri vom discuta detaliat în articole viitoare.

 

Înființează-ți firma în 5 minute pe site-ul Approd.

 

Tipuri de firme mai puțin cunoscute

Tipuri de firma in Romania

Să povestim puțin despre tipurile de firme înființate mai rar:

Societate în Comandită Simplă – S.C.S.

În aceste firme există două tipuri de asociați:

 1. asociaţii comanditaţi 
 2. asociaţii comanditari

Asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale, adică inclusiv cu bunurile proprii. Asociaţii comanditari răspund în limita capitalului social subscris. Capitalul social e constituit din părți sociale.

 

Societate în Comandită pe Acțiuni – S.C.A.

E similară cu societatea în comandită simplă, în ceea ce privește asociații, dar capitalul social e constituit din acțiuni.

 

Societate în Nume Colectiv – S.N.C.

Capitalul social este divizat în părţi de interes, și nu în părți sociale ca la SRL. Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor.

 

Societate Europeană – S.E.

Este o firmă de tipul societăţii pe acţiuni, având ca obiect desfăşurarea unei activităţi comerciale, la care participă societăţi comerciale guvernate de legi naţionale diferite.

 

Înființează-ți firma în 5 minute pe site-ul Approd.

 

Sucursală română

Sucursalele nu au personalitate juridică proprie şi sunt dependente economic total de societatea-mamă, neavând firmă distinctă, nici patrimoniu propriu diferit de cel al societăţii primare care a înfiinţat-o. De regulă apar la bănci.

 

Sucursală străină

Neavând personalitate juridică proprie şi fiind dependente economic total de societatea-mamă, sucursalele societăţilor comerciale de naţionalitate străină constituite în România sunt cârmuite de legea societăţii-mamă.

 

Filială

Filialele sunt societăţi comerciale, cu personalitate juridică şi se înfiinţează într-una din formele de societate menţionate în Legea 31/1990 privind societăţile comerciale. Ele vor dobândi regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.

 

Cooperativa agricolă – C.A.

Se înființează de către mai mulți agricultori, atât pentru cultura vegetală cât și pentru creșterea animalelor, în scopul atragerii de fonduri și valorificării superioare a producției obținute din aceste activități agricole.

 

Societate Cooperativă – S.C.

Sunt niște firme constitutie pe structura vechilor cooperative de producție și de consum din perioada comunistă.

 

Societate Cooperativă Europeană – S.C.E.

Reprezintă o asociere de cooperative din cel puțin două state diferite.

 

Grupul de Interes Economic – G.I.E.

Este o asociere de firme pentru creșterea sau dezvoltarea activităţii economice a membrilor săi, precum şi pentru îmbunătățirea rezultatelor activităţii respective. De exemplu: în scop de cercetare a domeniilor de activitate pe care le desfășoară firmele respective, schimburi de experiență, de idei.

 

Grupul European de Interes Economic – G.E.I.E.

Similar cu G.I.E., dar trebuie să aibă cel puțin doi membri din state diferite.

 

Înființează-ți firma în 5 minute pe site-ul Approd.

 

Regie Autonomă – R.A.

Este un comerciant al cărui capital social este deţinut de organe ale administraţiei publice centrale sau locale şi care desfăşoară o activitate economică de interes naţional/local. De exemplu: Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET), Regia Autonomă Aquaserv de Distribuție a Apei, etc.

5